Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Zarząd Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego


ŚWIGOST Jan

Hetman Bractwa
Prezes

WOŹNICKI Dariusz

Kanclerz Pieczęci Bractwa
Wiceprezes

SMOLORZ Rainer

Kasztelan Bractwa
Wiceprezes


SZNYCER Wacław

Mistrz Kapituły
Krzyża Honorowego BKGB

SUCHANEK Andrzej

Strażnik Pergaminu
Sekretarz

WALASZEK Michał

Strażnik Skarbu
Skarbnik


DYLONG Tomasz

Namiestnik sekcji młodzieżowej
Strzelmistrz

GŁOWACKI Janusz

Podkomorzy
Gospodarz

KIEŻKOWSKI Lucjan

Strażnik Broni
Zbrojmistrz