Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Kronika Bracka
13-go marca 1986-go roku reaktywowano BKGB. Od tego czasu minęło już dni niczym nie przerwanej naszej brackiej działalności.
Kronika Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego opisuje wydarzenia z działalności naszego bractwa, od dnia reaktywacji, aż po dzień dzisiejszy. Materiały zamieszczone w kronice, zdigitalizowane i zebrane zostały z papierowych wersji brackich kronik, które prowadzone były, niestety z przerwami, od 13-go marca 1986-go roku, kiedy to nasze bractwo zostało reaktywowane, oraz materiałów znalezionych w różnych internetowych mediach społecznościowych i na portalach innych zaprzyjaźnionych Bractw.
Obecnie cały czas trwają prace nad aktualizacją naszej brackiej historii, dlatego też niniejsza kronika cały czas się powiększa o nowe fakty z działalnosci naszego bractwa. Prócz najnowszych informacji, zamieszczane są również materiały archiwalne, mające dla nas dużą wartość historyczną.
Dla zaintersowanych śledzeniem naszej historii - w poniższej tabeli, w kolumnie "Aktualności" czerwona ikona NEW obok daty, informuje wizualnie o udostępnieniu nowych materiałów informacyjnych w ciągu ostatnich 14 dni.
Każda zamieszczona w kronice informacja udostępniona jest również w formacie pliku pdf (materiał do druku); dodatkowo udostępnione są również zdjęcia i filmy.
WAŻNE
Materiały w kronice zostały skatalogowane według roczników. Aby przeglądać wydarzenia z danego roku, należy użyć odnośnika wybierając odpowiedni rok.

Rok Aktualności
111 /326 66 /763 10 /1:08:10
2020 4 /93 /26--2020.02.20
2019 39 /13936 /3908 /1:00:042020.01.01
2018 7 /295 /872 /8:062020.01.29
2012 2 /111 /21--2019.11.18
2000 2 /40 /2--2019.11.06
1991 10 /305 /58--2019.12.21
1990 12 /314 /43--2019.12.01
1989 12 /257 /67--2019.11.20
1988 10 /202 /37--2019.11.28
1987 8 /131 /7--2019.10.31
1986 5 /133 /20--2019.10.31