Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
AD 2019
<<< 2018 logo
─ KRONIKA ─
2020  >>>

 kw. I  kw. II  kw. III  kw. IV 
styczeń ◊ luty ◊ marzec
info
Pierwsze w 2019-tym roku
Zebranie Brackie BKGB

Dnia 9-go stycznia 2019-go roku w siedzibie Bytomskiego Bractwa odbyło się jak pierwsze w nowym roku spotkanie brackie. Hetman Bractwa Jan Świgost podziękował braciom za zaangażowanie w działalność bractwa...
2019.01.09
info
Spotkanie Opłatkowe Dam
i Kawalerów KOŚSBM

Dnia 12-go stycznia 2019-go roku w Częstochowie w Hotelu „Polonia” nasi bracia w osobach Jerzy Słodki, Paweł Galwas, Mirosław Strachota-Gorzycki i Artur Koleba uczestniczyli w Spotkaniu...
2019.01.12
info
Kantyczka AD 2019 na Zamku
w Starych Tarnowicach

Na imienne zaproszenie Zwierzchnika Orderu Świętych Piotra i Pawła Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych, Rycerza V Konfraterni Rycerstwa Świętego Sebastiana w Europie, Kawalera Krzyża Wielkiego...
2019.01.31
info
Lutowe Zebranie
Brackie BKGB

No i stało się, idąc za przykładem Braci z Raciborza postanowiliśmy również przyjąć w nasze brackie szeregi osobę płci pięknej. Zaszczytu tego dostąpiła Monika Waligóra-Wylężek. Nie jest nowicjuszką...
2019.02.06
info
Zawody Strzeleckie o tytuł
"Kurka Piwnego" AD 2019

Dnia 16-go lutego 2019-go roku na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu odbyły się pierwsze w tym roku zawody strzeleckie. Bracia oraz inni zawodnicy biorący...
2019.02.16
info
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W obchodach upamiętniających "Żołnierzy Wyklętych" na zaproszenie Prezydenta Miasta Bytomia brała również udział delegacja Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. Włodarze Miasta oraz delegacje złożyły...
2019.03.01
info
Walne Zebranie Sprawozdawcze BKGB za 2018 rok

2-go marca (sobota) 2019-go roku w siedzibie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018-ty rok. O 11:30 (drugi termin) obrady otworzył Hetman Bractwa...
2019.03.02
info
Piknik Wojskowy w Bytomiu
20 lat WP w NATO

Piknik wojskowy w Bytomiu Uroczyste podniesienie flag i odegranie hymnów Polski i NATO, pokazy sprzętu militarnego oraz występy orkiestr wojskowych - te i wiele innych atrakcji złożyło się na Piknik...
2019.03.09
info
Zawody strzeleckie "Rozpoczęcie Sezonu" AD 2019

/mov/ Dnia 9-go marca 2019-go roku na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu odbyły się cykliczne zawody strzeleckie "Rozpoczęcie Sezonu" AD 2019...
2019.03.09
info
Laury
Umiejętności Kompetencji

Przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Delegatury w Bytomiu co roku spotykają się, aby podsumować miniony rok oraz wyróżnić i nagrodzić najbardziej zasłużonych członków oraz osoby...
2019.03.30
info
Walne Zebranie Sprawozdawcze ZKBS RP Okręgu Śląskiego

Dnia 30-go marca 2019-go roku w siedzibie Śląskiego Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Bytomiu odbyło Walne Zebranie Śląskiego Okręgu, na którym Zarząd Okręgu z Prezesem Tadeuszem...
2019.03.30
styczeń ◊ luty ◊ marzec
 kw. I  kw. II  kw. III  kw. III 
logo