Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2019.01.12
Spotkanie Opłatkowe Dam i Kawalerów KOŚSBM w Częstochowie
(Królewski Order Św. Stanisława Biskupa Męczennika) Dnia 12-go stycznia 2019-go roku w Częstochowie w Hotelu „Polonia” nasi bracia w osobach Jerzy Słodki, Paweł Galwas, Mirosław Strachota-Gorzycki i Artur Koleba uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym organizowanym przez Konfraternię Orderu Św. Stanisława BM.
Wzorem ubiegłych lat na Spotkanie Opłatkowe zaproszeni zostali Damy i Kawalerowie Zjednoczonego Orderu Św. Stanisława BM, do grona których należą również wyżej wymienieni Bytomscy Bracia.
opr.: JS