Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2019.03.30
RIG wyróżniła Hetmana BKGB Jana Świgosta Złotym
Laurem Umiejętności Kompetencji
Jeśli tylko nadarza się jakaś okazja do pochwalenia się, a tym bardziej jest ona związana z kurkowymi braćmi, to nie unikamy wysyłania w świat takich wiadomości.
Przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Delegatury w Bytomiu co roku spotykają się, aby podsumować miniony rok oraz wyróżnić i nagrodzić najbardziej zasłużonych członków oraz osoby, które działają w naszym mieście na rzecz rozwoju i spraw gospodarczych.
Bytomska delegatura RIG-u zrzesza kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, a ich profil jest bardzo zróżnicowany – od budownictwa przez handel, finanse oraz produkcję. Wielu z członków bytomskiej delegatury może pochwalić się tytułami: „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji”, „Platynowy Laur” czy „Śląska Nagroda Jakości”. Firmy należące do RIG-u przywiązują dużą uwagę do współpracy z samorządem i lokalną społecznością, biorą udział w szkoleniach, konferencjach, które również sami organizują. Często wspierają finansowo domy dziecka, szkoły, przedszkola, parafie i kluby sportowe. Warto również dodać, że od 2000 roku prezesem bytomskiej delegatury jest Leszek Dziub, dyrektor firmy Przemysłowo–Budowlanej LECHBUD, który jednocześnie jest wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
W corocznej uroczystości bytomskiej delegatury RIG-u biorą udział nie tylko przedsiębiorcy i przedstawiciele władz miasta i Rady Miejskiej, ale również posłowie, senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej, miast ościennych oraz trzeciego sektora. Wśród gości piątkowego /29 marca/ wieczoru w Operze Śląskiej byli również nowi członkowie bytomskiej delegatury RIG-u, przedstawiciele firm: Alkon System oraz Blue Klinik.
Podobnie jak w latach ubiegłych członkowie Izby oraz osoby zasłużone dla naszego miasta i regionu zostały odznaczone złotymi i srebrnymi krzyżami zasługi, złotymi odznakami zasłużonych dla województwa śląskiego, Złotymi i Srebrnymi Laurami Umiejętności Kompetencji oraz statuetką Regionalnej Izby Gospodarczej Delegatury w Bytomiu.
Warto przypomnieć, że Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Podlega jej sześć delegatur na terenie naszego województwa, wśród których jedną z nich jest działająca w Bytomiu, która utworzona została w 1991 roku, a obecnie zrzesza 58 podmiotów gospodarczych
Źródło: www.bytom.pl
Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia:
arch. UM Bytom,
fot. Hubert Klimek,
fot. Mirosław Strachota-Gorzycki.