Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2019.04.20
Warta Honorowa przy Grobie Pańskim
Tradycyjnie już w Wielką Sobotę poprzedzającą najważniejsze katolickie święto Wielkanocy nasze Bractwo wystawiło wartę honorową przy Grobie Pańskim. Ceremonia warty połączona z święceniem potraw odbyła się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu.
W tym roku wartę pełnili bracia (od lewej) Artur Koleba, Rafał Korzeniowski, Mirosław Strachota-Gorzycki, Paweł Galwas, Tadeusz Tomczyk, Jacek Trembaczowski, Dariusz Woźnicki, Jerzy Słodki, Janusz Gorczyca i Jan Świgost
MW