Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2019.06.23
Inwestytura Kawalerów Orderu Św. Piotra i Pawła
W niedzielę 23 czerwca w katedrze w Gliwicach mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystości Inwestytury nowych Kawalerów Orderu Św. Piotra i Pawła.
Wyniesienie do godności Kawalera Orderu jest dostrzeżeniem Szlachetności Człowieka i uznaniem kultywowanych w jego życiu rycerskich cnót, tj.: odwaga, sprawiedliwość, mądrość, łaskawość, wierność, posłuszeństwo, życzliwość i respekt dla niewiast, ale również dla wszystkich ludzi bez względu na ich urodzenie, rasę, wyznanie, przekonania polityczne, status społeczny i stan posiadania etc. Rycerz to Człowiek Honoru, na którego życiorysie nie ma plamy.
Również nasi bytomscy bracia Jerzy Słodki, Mirosław Strachota-Gorzycki i Bolesław Biernat dostąpili tego rycerskiego zaszczytu. Gratulujemy.
foto: Antoni Witwicki
źródło: https://tvimperium.pl/2019/06/25/inwestytura-nowych-kawalerow/