Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2019.11.23
Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Bractw Kurkowych Śląskiego Okręgu
Dnia 23-go listopada 2019-tego roku w siedzibie Śląskiego Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Bractw Kurkowych Śląskiego Okręgu. Na zjeździe zjawili się przedstawiciele prawie wszystkich Bractw.
Zgodnie ze Statutem Śląskiego Okręgu do czynnego udziału w Zebraniu uprawnionych było 23 braci.
Tematem Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów był wybór Prezesa Śląskiego Okręgu, po rezygnacji z tej funkcji Brata Tadeusza Żyły, którą to rezygnację złożył oficjalnie na piśmie podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Śląskiego Okręgu ZKBS RP dnia 30-go marca 2019-go roku.
W trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów zaproponowano dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa Śląskiego Okręgu ZKBS RP. Byli nimi: Jan Świgost - Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego oraz Tadeusz Żyła - Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Pszczyny. Więcej kandydatur do głosowania zebrani bracia nie zgłosili.
Zgłoszonych kandydatów poddano pod tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 23 uprawnionych Delegatów Bractw Kurkowych Śląskiego Okręgu do głosowania. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Komisji ogłosił wyniki.
W głosowaniu tajnym zwyciężył Brat Jan Świgost uzyskując 19 głosów poparcia na 23 możliwe do uzyskania głosy.
Od dnia 23-go listopada 2019-go roku funkcję Prezesa Śląskiego Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP pełni Brat Jan Świgost - Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.
Zebranie było również okazją do wręczenia Pucharu Przechodniego Króla Królów dla najlepszego strzelca w zawodach strzeleckich jakie odbyły się na strzelnicy u Braci w Jelczu Laskowicach dnia 12-go października 2019-go roku. Królem Królów został Brat Janusz Szkodziński z KBS Głogówek - gratulujemy.
MW