Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2019.12.28
Zebranie Zarządu Okręgu Śląskiego ZKBS RP
Dnia 28-go grudnia o godzinie 11:00 w siedzibie Okręgu Śląskiego w Bytomiu odbyło się zebranie Zarządu Okręgu Śląskiego ZKBS RP. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu, delegacje Bractw Okręgu Śląskiego oraz zaproszeni goście.
Na zebraniu podjęto uchwałę potwierdzającą skład osobowy i pełnione funkcje przez poszczególnych członków Zarządu Okręgu Śląskiego.
Protokół z zebrania zamieszczono w materiałach do drukowania.
arch.: BKGB