Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
2020.01.11
Spotkanie Opłatkowe KOŚSBM w Częstochowie
Wzorem ubiegłych lat także i w tym 2020-tym roku na Spotkanie Opłatkowe zaproszeni zostali Damy i Kawalerowie Zjednoczonego Orderu Św. Stanisława BM, do grona których należą również nasi Bytomscy Bracia.
Dnia 11-go stycznia 2020-go roku w Częstochowie w Hotelu „Polonia” nasi bracia w osobach Jerzy Słodki, Paweł Galwas i Mirosław Strachota-Gorzycki uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym organizowanym przez Konfraternię Orderu Św. Stanisława BM.
arch.: BKGB