Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Zawody Strzeleckie BKGB AD 1986
logo
─ STRZELNICA ─
1987  >>>

info
Zawody strzeleckie o tytuł
"Króla Kurkowego" AD 1986

W wilgotny i mglisty majowy poranek na strzelnicy ZZ LOK KWK „Dymitrow” w Bytomiu spotkali się członkowie powstałego przy ZM LOK Bytom w marcu br. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego, by... "
1986.05.29
info
Zawody Strzeleckie
Kanclerskie AD 1986

Dnia 20-go września 1986-go roku na strzelnicy sportowej Kopalni Węgla Kamiennego KWK „Dymitrow” odbyły się drugie zawody zorganizowane przez Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego...
1986.09.20

logo