Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
OKRĘG ŚLĄSKI

2020.05.05
Brat Piotr Sitarz (*1961 +2020)
ZKBS RP Okręg Śląski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która dotarła do nas dzisiaj z Ostrowa Wielkopolskiego, o śmierci śp. Brat Piotr Sitarz (*1961 +2020).
- Był czternastym, licząc od 1924 roku, królem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz prezesem i żywą encyklopedią informacji o Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Ostrowie Wielkopolskim, kolekcjonerem pamiątek kurkowych oraz broni - wspomina postać śp. Brata Piotra Sitarza starosta ostrowski Paweł Rajski. - Pomysłodawcą projektu 100 salw na 100-lecie niepodległości - plenerowego widowiska, który na ostrowskie Piaski przyciągnęło dziesiątki braci z całej Polski. Inicjatorem współpracy z Ordo Militaris Teutonicus międzynarodową organizacją, która zajmuje się pomocą humanitarną. Dzięki jego osobistym staraniom do Ostrowa i regionu dotarło wiele ton darów rzeczowych. Był człowiekiem pełnym pomysłów, pasji i chęci pomocy drugiemu człowiekowi.
Cześć Jego Pamięci !

arch: ZKBS RP Okr. Śl.